16 Tháng Tám, 2017

Việc làm Hải Phòng Phiên Dịch Viên Tiếng Hàn Cty Điện tử Dong Yang

(Hai Phong Work) Công ty Điện tử Dong Yang Hải Phòng tuyển dụng việc làm Hải Phòng, vị trí Phiên dịch tiếng Hàn, yêu cầu có kinh nghiệm phiên dịch trong lĩnh vực: sản xuất, điện tử...